Tra cứu hồ sơ
* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Nộp hồ sơ trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Xem chi tiết
Hướng dẫn đầy đủ các thao tác để đăng ký tài khoản, đăng nhập vào tài khoản đã tạo cho Công dân/ Doanh nghiệp
Cách thức nhập hồ sơ vào hệ thống và tra cứu hồ sơ theo mã số hồ sơ để biết thông tin kết quả
Các bước sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi sai lệch, thiếu thông tin, hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí giải quyết hồ sơ
Hồ sơ sau khi đã nộp và thanh toán đầy đủ phí, lệ phí sẽ được trả về qua hệ thống và nhận kết quả theo các bước sau