Hướng dẫn

XEM DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

Bước 1: Tổ chức cá nhân truy cập vào địa chỉ: http://dichvucong.most.gov.vn

Bước 2: Xem chi tiết hướng dẫn Thủ tục hành chính.

Lựa chọn menu “Dịch vụ công” để tiến hành tra cứu thông tin mà mình quan tâm

Sau khi lựa chọn Dịch vụ công, thông tin chi tiết về dịch vụ công sẽ hiện ra:

Người làm thủ tục có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Bằng cách click vào nút “Nộp hồ sơ”

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Đăng ký

Bước 1: Vào TRANG CHỦ trên cổng DVC Bộ Khoa học và Công nghệ, Click “Đăng ký”:

  • Chọn một trong các phương thức đăng ký: Thuê bao di động, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công An, Bưu điện Việt Nam
  • Thực hiện nhập thông tin đăng ký theo phương thức đăng ký đã chọn

Đăng nhập

Bước 1: Vào TRANG CHỦ trên cổng DVC Bộ Khoa học và Công nghệ, Click “Đăng nhập”:

Bước 2: Công dân, tổ chức nhập email và mật khẩu đăng nhập, Click “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống:

Nộp hồ sơ

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tổ chức công dân click “Quản lý hồ sơ”chọn “Thêm mới hồ sơ”:

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách các thủ tục hành chính, Tổ chức công dân click “Chọn” vào một thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ:

Bước 3: Tổ chức công dân tiến hành điền thông tin và giấy tờ nộp vào, click “Lưu nháp” để lưu thông tin hồ sơ:

Sau khi lưu hồ sơ, tổ chức công dân click “Gửi hồ sơ” để nộp hồ sơ mới:

Theo dõi hồ sơ trực tuyến

Tổ chức công dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ qua các menu trên hệ thống như: “Hồ sơ mới”, “Bổ sung hồ sơ”, “Thanh toán phí”, “Hồ sơ đang xử lý”; “Hồ sơ hoàn thành”

Nhận kết quả

Để xem hồ sơ đã có kết quả xử lý, tổ chức công dân chọn “Hồ sơ hoàn thành”.

Tổ chức công dân chọn một hồ sơ để xem thông tin chi tiết.

Đánh giá thủ tục hành chính

Tổ chức công dân chọn một hồ sơ cần đánh giá, click “Đánh giá”.

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Tổ chức công dân đăng nhập vào hệ thống, chọn menu“Thanh toán phí”>> "Yêu cầu thanh toán".

Tổ chức công dân chọn một hồ sơ để xem thông tin thanh toán, chọn “Thanh toán”>>

Tổ chức công dân chọn “Báo đã nộp phí trực tuyến” sau đó chọn "Thanh toán qua cổng DVCQG"

Tổ chức công dân chọn phương thức thanh toán sau đó chọn "Thanh toán" để thực hiện tiến hành thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống trả về màn hình thanh toán thành công

Tổ chức công dân có thể vào xem chi tiết hồ sơ để in biên lai thanh toán phí

TIỆN ÍCH HỖ TRỢ

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Tại màn hình trang chủ, tổ chức công dân có thể tra cứu hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập mã số hồ sơ tại ô tra cứu hồ sơ:

Sau khi tra cứu, màn hình hiển thị hồ sơ theo đúng mã hồ sơ đã tra cứu, click vào hồ sơ để xem thông tin về thành phần kết quả và tình trạng giải quyết của hồ sơ:

Hỏi đáp

Tổ chức công dân truy cập vào hệ thống, chọn “HỎI ĐÁP”:

Tổ chức công dân có thể xem các câu hỏi thường gặp hoặc có thể đặt câu hỏi trực tuyến:

Khảo sát

Tổ chức công dân có thể thực hiện đánh giá hệ thống qua các câu hỏi khảo sát, chọn “Khảo sát”. Sau khi đánh giá xong, click “Gửi đánh giá”:

Thống kê

Tổ chức công dân có thể xem thống kê tình trạng xử lý của các hồ sơ Bộ Khoa học và Công nghệ. Chọn “Thống kê”: