Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (1.001564)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đề xuất dự án
Thời hạn giải quyết: 53
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn đề xuất dự án

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Đảm bảo điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi 

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi.

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi.

- Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm quản lý Chương trình Nông thôn miền núi

- Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi

 

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt danh mục
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Công văn của UBND tỉnh

- Phiếu đề xuất

- QĐ thành lập HĐ tư vấn cấp tỉnh kèm theo BB họp HĐ tư vấn cấp tỉnh hoặc Ý kiến của 02 chuyên gia độc lập

- Thuyết minh dự án

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn của UBND tỉnh
Chọn
Tải tập tin  
- Phiếu đề xuất
Chọn
Tải tập tin  
QĐ thành lập HĐ tư vấn cấp tỉnh kèm theo BB họp HĐ tư vấn cấp tỉnh hoặc Ý kiến của 02 chuyên gia độc lập
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì
Chọn
Tải tập tin  
Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In