Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (1.001564)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đề xuất dự án
Thời hạn giải quyết: 48
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Các mẫu đơn theo Thông tư 07/2016/TTBKHCN ngày 22/4/2016 gồm có:

- Công văn kèm theo đề xuất đặt hàng dự án (Mầu BL5 ĐXĐHDA);

- Thuyết minh dự án (B1.1 TMDA););

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2 HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mau B1.3 LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4 HĐTCHTCN);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Tổ chức chủ trì

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 07/2016/TTBKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt danh mục
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1. Công văn kèm theo đề xuất đặt hàng dự án;

2. Thuyết minh dự án;

3. Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì;

4. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án;

5. Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;

6. Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ.

7. Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn của tỉnh, thành phố và Biên bản họp Hội đồng; hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn kèm theo đề xuất đặt hàng dự án
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì
Chọn
Tải tập tin  
Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ.
Chọn
Tải tập tin  
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn của tỉnh, thành phố và Biên bản họp Hội đồng; hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In