Bạn đang xem dịch vụ công: Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (1.001989)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy phép thành lập trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:

- Đối với trường hợp Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối cùng sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ cấp lại Giấy phép.

- Đối với trường hợp Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát: Không.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của văn phòng đại diện, chi nhánh ký.

- Đối với trường hợp Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:

+ Xác nhận của cơ quan công an.

+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

- Đối với trường hợp Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát:

Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đã được cấp bị rách, nát.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của văn phòng đại diện, chi nhánh ký
Chọn
Tải tập tin  
Xác nhận của cơ quan công an
Chọn
Tải tập tin  
Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc tờ báo đã đăng thông báo này
Chọn
Tải tập tin  
Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đã được cấp bị rách, nát
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Số tài khoản: 0021000260520
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In