Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (1.008199)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: 1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cho Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thời hạn giải quyết: 60
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì (Mẫu 2 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

1. Có hồ sơ đề nghị nghiệm thu hợp lệ 2. Việc nộp hồ sơ thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

1. Thông tư số 11/2014/TTBKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014

2. Thông tư số 10/2019/TT- BKHCN ngày 29/10/2019

Kết quả thực hiện: Kết luận của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Biên bản họp Hội đồng).
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

1. Tổ chức chủ trì 2. Đơn vị quản lý kinh phí 3. Đơn vị quản lý nhiệm vụ

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì ( Mẫu 2 Thông tư 11/2014/TTBKHCN);

2. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ;

3. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ;

4. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ;

5. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có);

6. Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ;

7. Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ;

8. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ;

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

10. Báo cáo hợp tác quốc tế của nhiệm vụ (Mẫu 14 Thông tư 10/2019/TT - BKHCN);

11. Báo cáo đánh giá của đối tác thực hiện về quá trình và kết quả hợp tác, triển vọng hợp tác trong tương lai;

12. Tài liệu khác (nếu có).

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì ( Mẫu 2 Thông tư 11/2014/TTBKHCN);
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ;
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo hợp tác quốc tế của nhiệm vụ (Mẫu 14 Thông tư 10/2019/TT - BKHCN)
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo đánh giá của đối tác thực hiện về quá trình và kết quả hợp tác, triển vọng hợp tác trong tương lai
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu khác (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In