Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 (1.002045)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức chủ trì nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu nhiệm vụ.
Thời hạn giải quyết: 30
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

căn cứ trên thực tế triển khai và căn cứ vào khoản 1,2,4 Điều 10 Thông tư 04/2015/TTBKHCN ngày 12/4/18

Tên mẫu đơn tờ khai:

1, Mẫu C3.3- ĐNNT 2, Mẫu C3.1-BCKQ 3, Mẫu C3.7-QĐCN ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/18.

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Có hồ sơ đề nghị nghiệ m thu đầy đủ và hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 01/201 8/TTBKHCN ngày 12/4/18

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

1, Tổ chức chủ trì 2, Đơn vị quản lý kinh phí 3, Đơn vị quản lý nhiệm vụ

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1, Văn bản đề nghị đánh giá, nghiệm thu (Mẫu C3.3- ĐNNT)

2, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu C3.1-BCKQ);

3, Sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tài liệu liên quan theo thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt.

4, Tài liệu khác (nếu có).

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Văn bản đề nghị đánh giá, nghiệm thu (Mẫu C3.3- ĐNNT)
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu C3.1-BCKQ)
Chọn
Tải tập tin  
Sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tài liệu liên quan theo thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt.
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu khác (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In