Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (1.000556)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
Thời hạn giải quyết: 52
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì theo mẫu (PL5- CVĐNNT)theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đã được giao kinh phí thực hiện và có đề nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì theo mẫu (PL5- CVĐNNT).

2. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL5-BCTH).

3. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.

4. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.

5. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

6. Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ.

7. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL5-TĐG).

9. Các tài liệu khác (nếu có).

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ KH&CN

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì theo mẫu (PL5- CVĐNNT).
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL5-BCTH).
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.
Chọn
Tải tập tin  
Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).
Chọn
Tải tập tin  
Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ.
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL5-TĐG).
Chọn
Tải tập tin  
Các tài liệu khác (nếu có).
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Bộ KH&CN
Số tài khoản: 351101054712
Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In