Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (1.001235)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký theo đợt theo thông báo
Thời hạn giải quyết: Không có thông tin
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Mẫu NCUD01; Mẫu NCUD02; Mẫu NCUD03 trong Thông tư số 15/2016/TTBKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 15/2016/TTBKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ đề tài nghiên cứu ứng dụng

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức KH&CN

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

+ Đơn đăng ký thực hiện đề tài;

+ Thuyết minh đề tài;

+ Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài; các thành viên và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;

+ Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ;

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Đơn đăng ký thực hiện đề tài
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh đề tài
Chọn
Tải tập tin  
Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài; các thành viên và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In