Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm thông báo công khai danh mục này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có đề xuất những vấn đề khoa học cần giải quyết bằng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ gửi danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ về Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ pháp lý:
Luật 29/2013/QH13
Nghị định 08/2014/NĐ-CP
Thông tư 33/2014/TT-BKHCN
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cấp cơ quan quản lý: Cấp Bộ
Thông tin khác:

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập

- Nếu chưa có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉ https://dichvucong.most.gov.vn.

- Nếu có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng nhập trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉ https://dichvucong.most.gov.vn.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

- Người làm thủ tục vào màn hình nộp nộp hồ sơ khai báo hồ sơ và các thành phần hồ sơ. 

- Người làm thủ tục thanh toán (nếu có) thông qua một trong hai hình thức, thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay hoặc thanh toán phí qua hóa đơn.

Bước 3. Nhận kết quả:

- Người làm thủ tục nhận kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức cá nhân;

- Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo phiếu tổng hợp danh mục nhiệm vụ.

Tên hồ sơ Mẫu tải về
Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo phiếu tổng hợp danh mục nhiệm vụ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ KH&CN

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA KHỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
(Dùng cho đề tài hoặc đề án)
1 Tên Đề tài/Đề án(*)
2 Căn cứ đề xuất(*)(giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước)
3 Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v..(*)
4 Mục tiêu(*)
5 Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt(*)
6 Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả(*)
7 Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra(*)
8 Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả(*)
9 Dự kiến nhu cầu kinh phí(*)

THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÈM THEO

STT Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
1 Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo phiếu tổng hợp danh mục nhiệm vụ Chọn
Tải tập tin  

Kho tài liệu cá nhân

X

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2021
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Bộ KH&CN
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In