Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục điều chỉnh nội dung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia (1.000626)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến đơn vị quản lý nhiệm vụ
Thời hạn giải quyết: 26
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; - Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Kết quả thực hiện: Công văn gửi Cơ quan chủ trì kèm theo Biên bản họp Hội đồng
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Công văn đề nghị điều chỉnh của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ;

- Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có);

- Tài liệu khác có liên quan;

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị điều chỉnh của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu khác có liên quan
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In