Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục xét giao trực tiếp dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (1.001558)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ xét giao trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 67
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đề nghị xét giao trực tiếp dự án

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
  1. Đảm bảo điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi

 

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi.

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi.

- Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm quản lý Chương trình Nông thôn miền núi

- Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi

 

Kết quả thực hiện: Quyết định kinh phí
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

* Hồ sơ họp Hội đồng xét giao trực tiếp:

- Quyết định phê duyệt danh mục dự án

- Công văn của UBND tỉnh/Tp đề xuất đặt hàng dự án

- Phiếu đề xuất đặt hàng dự án

- Thuyết minh dự án

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ

- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn của tỉnh, thành phố và Biên bản họp Hội đồng; hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn độc lập

- Cam kết đối ứng và giải trình khả năng huy động tài chính gồm: + Báo cáo tài chính của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; + Cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của Tổ chức chủ trì và/hoặc các tổ chức tham gia dự án.

- Văn bản cam kết phối hợp của tổ chức phối hợp (đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ)

* Hồ sơ họp Tổ thẩm định kinh phí

- Báo cáo giải trình hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của Hội đồng xét giao trực tiếp

- Biên bản họp Hội đồng xét giao trực tiếp

- 03 báo giá đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đề nghị hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương

- Các hồ sơ để họp Hội đồng xét giao trực tiếp

 

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Quyết định phê duyệt danh mục dự án
Chọn
Tải tập tin  
Công văn của UBND tỉnh/Tp đề xuất đặt hàng dự án
Chọn
Tải tập tin  
Phiếu đề xuất đặt hàng dự án
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì
Chọn
Tải tập tin  
Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ
Chọn
Tải tập tin  
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn của tỉnh, thành phố và Biên bản họp Hội đồng; hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn độc lập
Chọn
Tải tập tin  
Cam kết đối ứng và giải trình khả năng huy động tài chính gồm: + Báo cáo tài chính của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; + Cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của Tổ chức chủ trì và/hoặc các tổ chức tham gia dự án.
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản cam kết phối hợp của tổ chức phối hợp (đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In