Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập (1.000085)
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cách thực hiện: Nộp qua bưu điện/ nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thời hạn giải quyết: 30
Ghi chú thời hạn giải quyết: - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 15 ngày.
- Hồ sơ chưa đầy đủ: 05 ngày.
- Trường hợp đánh giá thực tế: 30 ngày
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng;

-Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

1. Chuyên gia tư vấn độc lập là chuyên gia tư vấn không thuộc bất kỳ tổ chức tư vấn hoặc tổ chức chứng nhận nào được thực hiện tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 9 Thông tư 26.

2. Cán bộ, công chức đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 9 Thông tư 26 có nhu cầu đăng ký là chuyên gia tư vấn độc lập phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan nơi công tác (trường hợp là lãnh đạo cơ quan, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên) và phải thực hiện theo quy định chung của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

-Thông tư số 26/2014/ TT-BKHCN ngày 10/10/2014

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn độc lập HTQLCL đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1. Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Mẫu 3. GĐKTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26/2014/TT-BKHCN

2. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Thông tư 26;

3. Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Mẫu 5. TTKNTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26 và bằng chứng chứng minh kinh nghiệm hoạt động tư vấn của chuyên gia;

4. 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm);

5. Văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 26.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các chứng chỉ, tài liệu chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, cá nhân phải nộp bản sao có chứng thực.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Mẫu 3. GĐKTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26/2014/TT-BKHCN
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Thông tư 26/2014/TT-BKHCN
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Mẫu 5. TTKNTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26 và bằng chứng chứng minh kinh nghiệm hoạt động tư vấn của chuyên gia
Chọn
Tải tập tin  
02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm)
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 26
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In