Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (10/2019/TT-BKHCN))
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:
Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

Phiếu nhận xét tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư;

Phiếu đánh giá tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư;

Biên bản kiểm phiếu đánh giá tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư;

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư;

Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư.

 

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Đơn vị kiểm thử

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Bản chính thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao văn bản thỏa thuận của Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ: các nội dung thực hiện chính của hai bên; dự kiến kế hoạch triển khai; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu và dự kiến nguồn lực đóng góp của hai bên, trong đó đóng góp của đối tác nước ngoài có giá trị quy đổi, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư
Chọn
Tải tập tin  
Bản chính lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và bản sao lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu liên quan khác
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Chọn phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp
Thanh toán phí qua hóa đơn - Xem thông tin tài khoảnTại đây

Thanh toán trực tuyến
Thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2021
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In