Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án (1.001548)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu
Thời hạn giải quyết: 41
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Các mẫu đon theo Thông tư 07/2016/TTBKHCN ngày 22/4/2016 gồm có:

- Báo cáo tổng kết thực hiện dự án theo mẫu quy định (Mẫu B4.4 -BCTK);

- Các báo cáo và Biên bản kiểm tra định kỳ theo mẫu (Mẫu B4.1. BCĐK và B4.2. BBKTĐK);

Biên bản nghiệm thu mô hình (B4.3- BBNTMH);

Biên bản nghiệm thu ở địa phương (Mẫu B4.5- BBNTĐP);

- Báo cáo giải trình tiếp nhận góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu của tỉnh, thành phố (B4.10. BCGT);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; - Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

1. Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu chính thức của Tổ chức chủ trì dự án;

2. Báo cáo tổng kết thực hiện dự án theo mẫu quy định;

3. Các quy trình kỹ thuật ứng dụng của dự án;

4. Thuyết minh và hợp đồng thực hiện dự án;

5. Các báo cáo và biên bản kiểm tra định kỳ theo mẫu B4T.BCĐK và B4.2.BBKTĐK tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016;

6. Biên bản nghiệm thu mô hình; 

7. Biên bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí của Đơn vị quản lý kinh phí;

8. Biên bản quyết toán tài chính

9. Huy động và sử dụng kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương, nguồn khác (nếu có);

10. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu ở địa phương;

11. Biên bản nghiệm thu ở địa phương; báo cáo giải trình tiếp nhận góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu của tỉnh, thành phố;

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu chính thức của Tổ chức chủ trì dự án
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tổng kết thực hiện dự án theo mẫu quy định
Chọn
Tải tập tin  
Các quy trình kỹ thuật ứng dụng của dự án
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh và hợp đồng thực hiện dự án
Chọn
Tải tập tin  
Các báo cáo và biên bản kiểm tra định kỳ theo mẫu B4T.BCĐK và B4.2.BBKTĐK tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản nghiệm thu mô hình
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí của Đơn vị quản lý kinh phí
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản quyết toán tài chính
Chọn
Tải tập tin  
Huy động và sử dụng kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương, nguồn khác (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu ở địa phương
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản nghiệm thu ở địa phương; báo cáo giải trình tiếp nhận góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu của tỉnh, thành phố
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In