Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý (1.001548)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu
Thời hạn giải quyết: 41
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đề nghị nghiệm thu dự án

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
  1. Đảm bảo điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi

 

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi.

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình Nông thôn miền núi.

- Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm quản lý Chương trình Nông thôn miền núi

- Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi

 

Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Công văn đề nghị nghiệm thu cấp Nhà nước

- QĐ và Biên bản nghiệm thu cấp tỉnh

- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh

- Thuyết minh dự án

- Báo cáo tổng kết

- Các quy trình công nghệ ứng dụng của dự án

- Các báo cáo và biên bản kiểm tra định kỳ

- Biên bản nghiệm thu mô hình

- Báo cáo huy động và sử dụng kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương, nguồn khác (nếu có)

- Biên bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí của các năm

- Danh sách tập huấn cho nông dân và chứng chỉ đào tạo kỹ thuật viên

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị nghiệm thu cấp Nhà nước
Chọn
Tải tập tin  
QĐ và Biên bản nghiệm thu cấp tỉnh
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh dự án
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tổng kết
Chọn
Tải tập tin  
Các quy trình công nghệ ứng dụng của dự án
Chọn
Tải tập tin  
Các báo cáo và biên bản kiểm tra định kỳ
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản nghiệm thu mô hình
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo huy động và sử dụng kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương, nguồn khác (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  
Biên bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí của các năm
Chọn
Tải tập tin  
Danh sách tập huấn cho nông dân và chứng chỉ đào tạo kỹ thuật viên
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Chương trình Nông Thôn miền núi
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In