Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (1.009847)
Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Cách thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

+ Thẩm định để phê duyệt đối với Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I, II và III và Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp: 5.000.000 đồng/1 bản kế hoạch.

+ Thẩm định để phê duyệt đối với Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm 2 (trừ nguồn phóng  xạ trong chụp ảnh phóng  xạ công nghiệp: 2.000.000 đồng/1 bản kế hoạch.

+ Thẩm định để phê duyệt đối với Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm 5 theo quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN, thiết bị phát tia X quang chẩn đoán y tế và thiết bị phát tia X khác: 500.000 đồng/1 bản kế hoạch

Tên mẫu đơn tờ khai:

Kế hoạch ứng phó sự cố

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

- Luật 18/2008/QH12
- Nghị định 142/2020/NĐ-CP
- Thông tư 287/2016/TT-BTC

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

Bước 1: Tổ chức tạo, khai báo thông tin và nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở cho Cục ATBXHN

Bước 2: Cục ATBXHN xem xét hồ sơ, tính và gửi thông báo đề nghị nộp phí thẩm định hồ sơ

Bước 3: Tổ chức nộp phí thẩm định theo hướng dẫn của Cục ATBXHN

Bước 4: Cục ATBXHN thẩm định hồ sơ:

+ Tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Cục ATBXHN (nếu có yêu cầu)

+ Nếu hồ sơ đáp ứng theo quy định hiện hành, Cục ATBXHN ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở cho tổ chức nộp hồ sơ

+ Trong trường hợp không phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở, Cục ATBXHN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Cục ATBXHN, trên Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố;

+ Kế hoạch ứng phó sự cố (Mẫu kèm theo).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
Chọn
Tải tập tin  
Kế hoạch ứng phó sự cố (Mẫu kèm theo)
Chọn
Tải tập tin  
Số lượng hồ sơ: 03 bộ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Số tài khoản: 351101017489
Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In