Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (1.001929)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHC&N hoặc có Công văn của Sở KH&CN chuyển hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Mẫu số 01 Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Phụ lục tại Nghị định số 13/2019/NĐ -CP; - Mẫu số 2 - Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ tại Phụ lục Nghị định số 13/2019/NĐ -CP

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ - CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ pháp lý:

Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ; Nghị định số 13/2019/NĐ -CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thông tư số 10/2021/TT -BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ -CP

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Mẫu số 01 Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Phụ lục tại Nghị định số 13/2019/NĐ -CP; - Mẫu số 2 -Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ tại Phụ lục Nghị định số 13/2019/NĐ -CP; - Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực ) - Các tài liệu khác nếu có

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Mẫu số 01 Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Phụ lục tại Nghị định số 13/2019/NĐ -CP
Chọn
Tải tập tin  
Mẫu số 2 -Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ tại Phụ lục Nghị định số 13/2019/NĐ -CP
Chọn
Tải tập tin  
Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực)
Chọn
Tải tập tin  
Các tài liệu khác nếu có
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In