Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (1.001565)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về các bộ, ngành, địa phương theo một trong các cách thức
Thời hạn giải quyết: 27
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì; Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia; Thuyết minh nhiệm vụ; Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ; Lý lịch khoa học; Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu; Báo cáo tài chính; Phương án huy động vốn đối ứng; Tài liệu liên quan khác .

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì;

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia;

Thuyết minh nhiệm vụ;

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ;

Lý lịch khoa học;

Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu;

Báo cáo tài chính;

Phương án huy động vốn đối ứng;

Tài liệu liên quan khác .

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Vụ Kế hoạch Tài chính

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì;
Chọn
Tải tập tin  
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia;
Chọn
Tải tập tin  
Thuyết minh nhiệm vụ;
Chọn
Tải tập tin  
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ
Chọn
Tải tập tin  
Lý lịch khoa học;
Chọn
Tải tập tin  
Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu;
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo tài chính;
Chọn
Tải tập tin  
Phương án huy động vốn đối ứng;
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu liên quan khác
Chọn
Tải tập tin  

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2022
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Kế hoạch Tài chính
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In