Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ (1.009829)
Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Cách thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 45
Ghi chú thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

+ Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình:4.000.000 đồng/1 nguồn

+ Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình:        3.000.000 đồng/1 nguồn.

+ Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình:

2.000.000 đồng/1 nguồn.

Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn

- Báo cáo đánh giá an toàn

- Kế hoạch ứng phó sự cố

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện:
Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

+ Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó.

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu kèm theo).

+ Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của các nhân viên: người phụ trách an toàn, trừ trường hợp nguồn phóng xạ thuộc nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN. Trường hợp các nhân viên này chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

+ Phiếu khai báo nguồn phóng xạ

+ Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu kèm theo).

+ Bản sao Biên bản kiểm xạ.

+ Kế hoạch ứng phó sự cố (mẫu kèm theo)

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó
Chọn
Tải tập tin  
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu kèm theo).
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của các nhân viên: người phụ trách an toàn, trừ trường hợp nguồn phóng xạ thuộc nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN. Trường hợp các nhân viên này chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Chọn
Tải tập tin  
Phiếu khai báo nguồn phóng xạ
Chọn
Tải tập tin  
Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu kèm theo).
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Biên bản kiểm xạ.
Chọn
Tải tập tin  
Kế hoạch ứng phó sự cố (mẫu kèm theo)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Số tài khoản: 351101017489
Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In