Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đề nghị chỉ định lại tổ chức giữ chuẩn quốc gia (1.000348)
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện; Nộp hồ sơ trực tuyến
Thời hạn giải quyết: 37
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:
'-Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
-Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
- Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia.
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức bị đình chỉ quyết định giữ chuẩn quốc gia

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức đề nghị chỉ định lại tổ chức giữ chuẩn quốc gia chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Tổng cục kiểm tra về nội dung đã khắc phục hậu quả của cơ sở (tùy từng trường hợp cụ thể, Tổng cục quyết định kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra tại cơ sở).
- Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu quy định, Tổng cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị thực hiện lại việc khắc phục hậu quả.
- Nếu kết quả đánh giá tại chỗ đạt yêu cầu quy định, Tổng cục lập hồ sơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.
Bước 3: Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

 

1. Công văn đề nghị chỉ định lại;
2. Các tài liệu, hồ sơ về việc đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả.
 

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
1. Công văn đề nghị chỉ định lại
Chọn
Tải tập tin  
2. Các tài liệu, hồ sơ về việc đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả.
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

1 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In