Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; Đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân. (1.009848)
Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Cách thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo một trong các cách thức sau: a) Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ; b) Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Khoa học và Công nghệ. (Khoản 1 Điều 52 Nghị định 142/2020/NĐ-CP)
Thời hạn giải quyết: 30
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 tại Mục A.II, Số thứ tự 3 Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

Tên mẫu đơn tờ khai:

- Mẫu số 9: Phụ lục IV Nghị định 142/2020/NĐ-CP

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Tổ chức chỉ được cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; Đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân khi đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Được thành lập, hoạt động theo quy định của Pháp luật. Nếu đăng ký dịch vụ đánh giá, giám đỉnh công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân: Là doanh nghiệp hoặc tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
3. Có hệ thống tài liệu, phương pháp, quy trình kỹ thuật và hồ sơ năng lực thực hiện loại hình dịch vụ.
4. Có chương trình bảo đảm và kiểm soát chất lượng.
5. Đối với dịch vụ giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân: Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về giám định chuyên ngành.
(Điều 69 Luật NLNT và Điều 38 Nghị định 142/2020/NĐ-CP)

 

Căn cứ pháp lý:
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12;
'- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020;
- Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký/văn bản từ chối cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động theo Mẫu số 09 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;
b) Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: - Quyết định thành lập tổ chức; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; - Các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. (Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó)
c) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ theo Mẫu số 15 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP, kèm theo Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với nhân viên thực hiện dịch vụ;
d) Bản sao Chứng chỉ hành nghề  dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân của các nhân viên thực hiện dịch vụ;
e) Bản sao Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đối với trường hợp tổ chức có sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ trên mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN trong quy trình thực hiện dịch vụ;
f) Hệ thống tài liệu, phương pháp; quy trình kỹ thuật và hồ sơ năng lực thực hiện loại hình dịch vụ; chương trình bảo đảm và kiểm soát chất lượng  đối với dịch vụ tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các tài liệu khác. 
g) Đối với dịch vụ giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân: Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về giám định chuyên ngành.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Cục Năng lượng nguyên tử

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động theo Mẫu số 09 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: - Quyết định thành lập tổ chức; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; - Các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. (Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó)
Chọn
Tải tập tin  
Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ theo Mẫu số 15 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP, kèm theo Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với nhân viên thực hiện dịch vụ;
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân của các nhân viên thực hiện dịch vụ;
Chọn
Tải tập tin  
Hệ thống tài liệu, phương pháp; quy trình kỹ thuật và hồ sơ năng lực thực hiện loại hình dịch vụ; chương trình bảo đảm và kiểm soát chất lượng đối với dịch vụ tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các tài liệu khác.
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đối với trường hợp tổ chức có sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ trên mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN trong quy trình thực hiện dịch vụ;
Chọn
Tải tập tin  
Đối với dịch vụ giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân: Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về giám định chuyên ngành.
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2023
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Cục Năng lượng nguyên tử
Số tài khoản: 371301104575

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In