Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận (1.000057)
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cách thực hiện: Nộp qua bưu điện/ nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thời hạn giải quyết: 30
Ghi chú thời hạn giải quyết: - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 15 ngày.
- Hồ sơ chưa đầy đủ: 05 ngày.
- Trường hợp đánh giá thực tế: 30 ngày
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

-Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận đủ điệu kiện đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001đối với cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống HCNN;
-Danh sách chuyên gia đánh giá

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

Tổ chức chứng nhận đã được cấp Giấy xác nhận nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia hoạt động đánh giá HTQLCL đối với cơ quan phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Duy trì năng lực đánh giá HTQLCL theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư 26;

b) Đã thực hiện đánh giá cho ít nhất là 10 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận; chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá cho ít nhất là 05 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn hiệu lực của thẻ chuyên gia.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

-Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

-Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Trước khi hết hạn hiệu lực của Giấy xác nhận 02 tháng, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia hoạt động đánh giá HTQLCL đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tổ chức chứng nhận cần lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy xác nhận

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

a) Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận theo Mẫu 9. GĐKCLTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26;

b) Bản báo cáo tình hình hoạt động đánh giá của tổ chức, hoạt động duy trì, nâng cao năng lực đánh giá trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận và kèm theo bằng chứng chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá;

c) Danh sách chuyên gia đánh giá, kèm theo bản sao thẻ chuyên gia đánh giá đã được cấp, 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm), bằng chứng chứng minh kinh nghiệm đánh giá đối với các chuyên gia đã được cấp thẻ và các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 26 đối với các chuyên gia chưa được cấp thẻ.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các chứng chỉ, tài liệu chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, tổ chức chứng nhận phải nộp bản sao có chứng thực.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận theo Mẫu 9. GĐKCLTV/ĐG, Phụ lục I Thông tư 26/2014/TT-BKHCN
Chọn
Tải tập tin  
Bản báo cáo tình hình hoạt động đánh giá của tổ chức, hoạt động duy trì, nâng cao năng lực đánh giá trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận và kèm theo bằng chứng chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá
Chọn
Tải tập tin  
Danh sách chuyên gia đánh giá, kèm theo bản sao thẻ chuyên gia đánh giá đã được cấp, 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm), bằng chứng chứng minh kinh nghiệm đánh giá đối với các chuyên gia đã được cấp thẻ và các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 26 đối với các chuyên gia chưa được cấp thẻ
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In