Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí

Người dùng nộp hồ sơ trên hệ thông dịch vụ công trực tuyến.

Chọn phương thức thanh toán: Thanh toàn trực tiếp (thanh toán phí qua hóa đơn), thanh toán trực tuyến (thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay).

1. Thanh toán trực tiếp

Người dùng nhấn "Gửi hồ sơ". Hiển thị màn hình thanh toán phí qua hóa đơn.

Người dùng nhập thông tin thanh toán phí, nhấn "Cập nhật" để lưu thông tin thanh toán phí.

2. Thanh toán trực tuyến

Người dùng nhấn "Gửi hồ sơ". Hiển thị màn hình thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay.

 

Người dùng tiến hành thanh toán phí online qua cổng thanh toán KeyPay.

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In