Quản lý, theo dõi hồ sơ

Người dùng cần phải đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến để quản lý, theo dõi hồ sơ.

Để đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".

Hiển thị màn hình đăng nhập.

 Người dùng cung cấp email và mật khẩu đã đăng ký tài khoản trước. Nhấn “Đăng nhập” nếu nhập đúng email và mật khẩu, màn hình hiển thị như sau:

 

 

Trên màn hình thông tin tài khoản. Người dùng nhấn "Danh sách hồ sơ".

 

Hiển thị màn hình danh sách hồ sơ.

Trên màn hình danh sách hồ sơ, người dùng có thể nhập thông tin để tra cứu, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và xem thông tin hồ sơ đã được gửi đi.

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In