Bạn đang xem dịch vụ công: Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (1.001034)
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu
Thời hạn giải quyết: 10
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí: Không có thông tin
Tên mẫu đơn tờ khai:

Mẫu NCUD06 trong Thông tư số 15/2016/TTBKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 15/2016/TTBKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:

Cá nhân; Tổ chức KH&CN

Cấp cơ quan quản lý:
Thông tin khác:

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, bao gồm:

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài;

+ Tài liệu chứng minh về sản phẩm của đề tài là công trình công bố trên tạp chí khoa học, bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích/bằng bảo hộ giống cây trồng (trường hợp chưa được cấp bằng phải có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ) và các sản phẩm khoa học khác (nếu có).

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài
Chọn
Tải tập tin  
Tài liệu chứng minh về sản phẩm của đề tài là công trình công bố trên tạp chí khoa học, bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích/bằng bảo hộ giống cây trồng (trường hợp chưa được cấp bằng phải có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ) và các sản phẩm khoa học khác (nếu có)
Chọn
Tải tập tin  

Lựa chọn dịch vụ ký số

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2024
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In