Bạn đang xem dịch vụ công: Nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: Không có thông tin
Ghi chú thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi năng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đăng ký dự tuyển

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

1. Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Từ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

-  Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không  được đăng ký tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi nhân sự;

c) Đang truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa ấn tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ pháp lý:
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ
Đối tượng thực hiện:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Từ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
d) Trình độ đào tạo:
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
-  Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.
Cấp cơ quan quản lý: Cấp bộ
Thông tin khác:

MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung với 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

Phần III: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài của Việt Nam. Đối với các đối tượng này, văn bằng cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh đạt kết quả các môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 (kết quả mỗi bài thi phải đạt mức từ 50 điểm trở lên) mới được dự thi vòng 2.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Phỏng vấn với thời gian 30 phút.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

c) Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập

- Nếu chưa có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉ https://dichvucong.most.gov.vn.

- Nếu có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng nhập trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉ https://dichvucong.most.gov.vn.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

- Người làm thủ tục vào màn hình nộp nộp hồ sơ khai báo hồ sơ và các thành phần hồ sơ. 

- Người làm thủ tục thanh toán (nếu có) thông qua một trong hai hình thức, thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay hoặc thanh toán phí qua hóa đơn.

Bước 3. Nhận kết quả:

- Người làm thủ tục nhận kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chức, chứng thực, dịch thuật … theo quy định);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung với 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

Phần III: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài của Việt Nam. Đối với các đối tượng này, văn bằng cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh đạt kết quả các môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 (kết quả mỗi bài thi phải đạt mức từ 50 điểm trở lên) mới được dự thi vòng 2.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Phỏng vấn với thời gian 30 phút.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

c) Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.

Tên hồ sơ Mẫu tải về
Đơn đăng ký dự tuyển

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Vụ Tổ chức cán bộ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

Quận/Huyện(*)

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ... Số(*)

Ngày cấp

Select a date from the calendar.

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
Đơn đăng ký dự tuyển
Chọn
Tải tập tin  
Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Chọn
Tải tập tin  
Bản sao giấy khai sinh
Chọn
Tải tập tin  
Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chức, chứng thực, dịch thuật … theo quy định)
Chọn
Tải tập tin  
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Chọn
Tải tập tin  
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Chọn
Tải tập tin  

Chọn phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp
Thanh toán phí qua hóa đơn - Xem thông tin tài khoảnTại đây

Thanh toán trực tuyến
Thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, đề nghị Ông/Bà mang theo:

    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2021
Đã tiếp nhận

0 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Kết quả

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ
Hiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In