Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bổ sung thay thế
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trong giờ hành chính

- Bộ Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Nếu tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trực tiếp tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


2. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm
1
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận
(Biểu mẫu)
2
Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng
3
Giấy chứng nhận đã được cấp
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước tiếp theo.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bổ sung thay thế
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In