9 bản ghi trong 1 trang
1
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp giấy khai báo chất thải phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
2 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xây dựng cơ sở bức xạ)

VNPOST: Chưa tích hợp

60 ngày Mức độ 4 Xem
3 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày Mức độ 3 Xem
4 Thủ tục cấp sửa đổi giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4 100,000
5 Thủ tục khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
6 Thủ tục khai báo chất phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
7 Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
8 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 3 Xem
9 Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
9 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In