33 bản ghi trong 2 trang
1 2
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian xử lý Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.009843 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày DVCTT một phần
2 1.009846 Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 10 ngày DVCTT một phần 200,000
3 1.009851 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đánh giá hoạt độ phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày DVCTT một phần 7,000,000
4 1.009849 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày DVCTT một phần 7,000,000
5 1.009850 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tẩy xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 30 ngày DVCTT một phần 7,000,000
6 1.009836 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) DVCTT một phần Xem
7 1.009839 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) DVCTT một phần Xem
8 1.009829 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
9 1.009828 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sản xuất, chế biến chất phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
10 1.009827 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng nguồn phóng xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
11 1.009833 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
12 1.009834 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận hành thiết bị chiếu xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
13 1.009835 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xây dựng cơ sở bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 45 ngày DVCTT một phần Xem
14 1.009830 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 60 ngày DVCTT một phần Xem
15 1.009844 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 10 ngày DVCTT một phần
16 1.009841 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) DVCTT một phần Xem
17 1.009804 Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 5 ngày DVCTT một phần
18 1.009847 Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) 15 ngày DVCTT một phần Xem
19 1.009842 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (000.00.18.G06) DVCTT một phần
20 1.009848 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; Đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân.

VNPOST: Chưa tích hợp

Cục Năng lượng nguyên tử (000.00.15.G06) 30 ngày DVCTT một phần 7,000,000
33 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In