3 bản ghi trong 1 trang
1
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
2 Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

VNPOST: Chưa tích hợp

7 ngày Mức độ 4
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
3 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In