Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
1 bản ghi trong 1 trang
1
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
1 bản ghi trong 1 trang
1

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In