35 bản ghi trong 2 trang
1 2
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
2 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
3 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 3
4 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
5 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
6 Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
7 Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
8 Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
9 Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
10 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
11 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
12 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
13 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
14 Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
15 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
16 Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

45 ngày Mức độ 3
17 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
18 Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 3
19 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
20 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
35 bản ghi trong 2 trang
1 2

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In