Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
73 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Cấp lại/ cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
2 Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
3 Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
4 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
5 Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
6 Gia hạn dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
7 Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
8 Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
9 Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
10 Kiểm tra nghiệp vụ giám định SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
11 Phúc tra nghiệp vụ đại diện SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
12 Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
13 Sửa đổi, bổ sung đăng ký sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
14 Yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
15 Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
16 Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
17 Yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
18 Yêu cầu cấp Thẻ giám định viên SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
19 Yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
20 Yêu cầu ghi nhận Tổ chức giám định SHCN

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
73 bản ghi trong 4 trang
1 2 3 4
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In