97 bản ghi trong 5 trang
1 2 3 4 5
TT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày Mức độ 4
2 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày Mức độ 4
3 Thủ tục nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
4 Thủ tục nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
5 Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
6 Thủ tục tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
7 Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu CNC hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày Mức độ 4
8 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc không thuộc diện cấp giấy phép lao động

VNPOST: Chưa tích hợp

7 ngày Mức độ 4
9 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày Mức độ 3 Xem
10 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 3
11 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
12 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 4
13 Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
14 Thủ tục Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày Mức độ 4
15 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

VNPOST: Chưa tích hợp

Mức độ 3
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày Mức độ 4 3,000,000
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày Mức độ 3 1,000,000
18 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày Mức độ 4 2,000,000
19 Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

VNPOST: Sẵn sàng

45 ngày Mức độ 3
20 Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

VNPOST: Sẵn sàng

30 ngày Mức độ 3
97 bản ghi trong 5 trang
1 2 3 4 5

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In