Đơn vị Lĩnh vực
Từ khóa Mức
82 bản ghi trong 5 trang
1 2 3 4 5
STT Tên thủ tục hành chính Thời gian xử lý Mức Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày
4
Miễn phí
2 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

10 ngày
4
Miễn phí
3 Thủ tục nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày
4
Miễn phí
4 Thủ tục nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
5 Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày
4
Miễn phí
6 Thủ tục tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc

VNPOST: Chưa tích hợp

15 ngày
4
Miễn phí
7 Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu CNC hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

VNPOST: Chưa tích hợp

5 ngày
4
Miễn phí
8 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc không thuộc diện cấp giấy phép lao động

VNPOST: Chưa tích hợp

7 ngày
4
Miễn phí
9 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
10 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
11 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

4
Miễn phí
12 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Miễn phí
13 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
3
Miễn phí
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
4
3,000,000
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

VNPOST: Sẵn sàng

10 ngày
3
1,000,000
16 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

VNPOST: Sẵn sàng

15 ngày
3
Miễn phí
17 Công nhận là nhà khoa học đầu ngành

VNPOST: Sẵn sàng

45 ngày
3
Miễn phí
18 Nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VNPOST: Chưa tích hợp

3
Xem
19 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

3
Miễn phí
20 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

VNPOST: Sẵn sàng

3
Miễn phí
82 bản ghi trong 5 trang
1 2 3 4 5

Thông tin phí, lệ phí

X
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In