STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Lĩnh vực
1
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
2
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
3
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
4
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
5
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
6
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
7
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
8
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
1
Hỗ trợ kỹ thuật: 04 39439061
2
Đăng ký hoạt động KH&CN: 04 39436337
3
Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL: 04 37562608
4
Cục Sở hữu trí tuệ: 04 38583069
5
Cục An toàn BXHN: 04 39428636
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In